Tiimi

ja

neuvonantajat

Tiimi

 Vesa Lehtomäki  
Vesa Lehtomaki Vesa Lehtomäki on Korona Invest Oy:n perustajaosakas. Hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 1.9.2006 alkaen ja ollut mukana nostamassa kolmea pääomarahastoa, Terveysrahasto Oy (2006) ja Palvelurahasto I Ky (2011). Vesalla on vankka kokemus pääomasijoittamisesta vuodesta 1995 lähtien. Ennen Korona Investin perustamista hän työskenteli Sitrassa useissa johtotehtävissä mm. siemenrahoitus, yksityistäminen, alueellisen pääomasijoitustoiminnan uudelleenorganisointi sekä terveydenhuollon ohjelman uudelleenorganisointi (1998 – 2006). Vuosina 1995-1998 hän toimi Culminatum Oy:n toimitusjohtajana vastaten Spinno-seed Oy:n (siemenvaiheen rahasto) hallinnoinnista. Tätä ennen Vesa työskenteli Haka Oy:n palveluksessa kehitysjohtajana. Hänellä on TkL- ja MBA-tutkinto Helsingin Teknillisestä Korkeakoulusta sekä sosiaali- ja terveysjohtamisen eMBA-tutkinto Tampereen yliopistosta.

 

 Pasi Lehtinen  
Pasi Lehtinen Pasi Lehtinen on Korona Invest Oy:n perustajaosakas. Hän on toiminut pääomasijoitusalalla vuodesta 2002. Ennen Korona Investiä hän työskenteli Sitran yritysrahoituksessa. Ennen pääomasijoitusalaa hän toimi varainhoidon eri tehtävissä mm. Danske Capitalin varainhoidonyksikössä. Lehtinen on suorittanut KTM-, eMBA ja HHJ-tutkinnon.

  

 Tuula Enberg  
Tuula Enberg Tuula Enberg aloitti Korona Investissä huhtikuussa 2009 ja hän vastaa yhtiön hallinnosta, rahastojen raportoinnista ja rahastojen hallinnosta. Ennen Korona Investille tuloaan Tuula oli osa Suomen Teollisuussijoitus Oy:n alkuvaiheen pääomasijoituksia tekevää tiimiä. Koulutukseltaan Tuula on markkinoinnin Yo – merkonomi Espoonlahden kauppaopilaitoksesta.

 

 Juho Mäkiaho  
Juho Makiaho Juho Mäkiaho liittyi Korona Investin sijoitustiimiin heinäkuussa 2015. Hän toimii Associate-roolissa ja arvioi potentiaalisia sijoituskohteita sekä osallistuu nykyisten kohdeyritysten kehittämiseen osana Korona Invest Oy:n tiimiä. Hän on aiemmin työskennellyt analyytikkona Trainers’ House Oyj:ssä sekä erilaisissa liikkeenjohdon raportoinnin tehtävissä. Hän on suorittanut Aalto-yliopistossa KTM-tutkinnon pääaineenaan rahoitus.

 

 Jouni Pohjonen  
Jouni Pohjonen Jouni Pohjonen liittyi Korona Investin sijoitustiimiin partneriksi lokakuussa 2016. Ennen Korona Investiä hän on työskennellyt yli 25 vuotta vaativissa kotimaisissa sekä kansainvälisissä liikkeenjohdon tehtävissä etenkin terveydenhuollon kaupan, valmistuksen sekä palveluiden osa-alueilla. Jouni on työskennellyt Instrumentariumissa sekä kotimaan että kansainvälisen liiketoiminnan johtotehtävissä, Oriolassa laite- ja tarvikesektorin johtajana, Perloksessa Healthcare-divisioonan johtajana sekä Yhtyneet Medix Laboratorioissa toimitusjohtajana. Lisäksi hän on toiminut Oy Medix Biochemica Ab:n hallituksessa, AS Nova Vita Kliniikin hallintoneuvostossa sekä Oy Femeda Ab:n hallituksen puheenjohtajana ja toiminut konsulttina muun muassa eHealth-alan yrityksille Rosaldo Oy:ssä. Liiketoiminnan vauhdikas kasvattaminen ja kansainvälistäminen toimintaa ja kilpailuetuja kehittämällä sekä yrityskauppojen että -järjestelyjen avulla on kuulunut oleellisena osana hänen tehtäviinsä. Jounilla on diplomi-insinöörin tutkinto Helsingin Teknillisestä Korkeakoulusta ja hän on täydentänyt opintojaan muun muassa LIFIMissä.

 

 Pekka Tammela  
Pekka Tammela

Pekka Tammela liittyi Korona Investin sijoitustiimiin partneriksi lokakuussa 2016. Ennen Korona Investiä hän on työskennellyt johtavissa tilintarkastusyhteisöissä yli kymmenen vuoden ajan. Lisäksi hänellä on usean vuoden kokemus Panostajan ja Solteqin talousjohtajuudesta. Yrityskauppojen neuvonantopalveluissa hän on toiminut yli kymmenen vuoden ajan.

Pekalla on laaja kokemus hallitustyöskentelystä. Hän johtaa Revenio Group Oyj:n, SNT-Group Oy:n hallituksia. Yhtiöt ovat toimialojensa johtavia yhtiöitä. Koulutukseltaan Pekka on KTM. Hän on suorittanut KHT-tutkinnon 1995.

 

Niklas Wickström  
NIklas Wickstrom Niklas Wickström liittyi Korona Investin sijoitustiimiin elokuussa 2017. Hän toimii analyytikkona ja arvioi potentiaalisia sijoituskohteita sekä osallistuu nykyisten kohdeyritysten kehittämiseen osana Korona Invest Oy:n tiimiä. Hän on aiemmin työskennellyt kontrollerina Ecolane USA Inc:issä sekä Ecolane Finland Oy:ssä. Hän on suorittanut KTM-tutkinnon pääaineena rahoitus Hanken School of Economics:issa.

Neuvonantajat

 

 Mauri Niemi  
Mauri Niemi Mauri Niemi on ollut Korona Invest Oy:n senior advisor ja hallituksen jäsen vuodesta 2010 lähtien. Hänen tehtävänään on ollut osallistua uusien sijoituskohteiden etsintään ja arviointiin sekä nykyisten sijoituskohteiden arvon kasvattamiseen. Mauri on Privatum Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Aiemmin hän on toiminut rakennusalan yritysten johtotehtävissä ja Skanska Oy:ssä toimitusjohtajana 2001 - 2004. Mauri toimii aktiivisesti useiden yritysten ja säätiöiden hallituksissa.

 

 Eero Lehti  
Eero Lehti Eero Lehti on ollut Korona Invest Oy:n senior advisor ja hallituksen jäsen vuodesta 2015 lähtien. Hän on Eduskunnan Talousvaliokunnan jäsen ja hän on arvostettu ja ansioitunut kauppatieteiden kunniatohtori ja valtiotieteiden maisteri. Kansanedustajatyön lisäksi hänellä on laaja kokemus useiden yritysten, kuten esim. Taloustutkimus Oy, Biohit Oyj, Eilakaisla Oy, hallitustyöskentelystä sekä Fortum Oyj:n sidosryhmien neuvottelukunnan puheenjohtajuudesta. Hän on toiminut Keravan kaupunginhallituksen puheenjohtajana / valtuutettuna vuodesta 1969 lähtien.

 

 Pertti Laine  
Pertti Laine Pertti Laine on ollut Korona Investin senior advisor vuodesta 2015 lähtien. Hän osallistuu aktiivisesti uusien sijoituskohteiden etsintään ja arviointiin sekä nykyisten sijoituskohteiden arvon kasvattamiseen. Pertti Laine on Muutostieto Oy:n toimitusjohtaja ja Eera Oy:n senior adviser ja koulutukseltaan hän on Diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitossa, Öljyalan keskusliitossa sekä kauppa- ja teollisuusministeriössä ja hänellä on laaja kokemus luottamustehtävistä useista metsäteollisuusalan yrityksistä. Koronan sijoituskohteista hän on Ecolan Oy:n hallituksen jäsen.
Ylös