Vastuullisuus

Toimintamallit

Rahastot

Korona Invest - pääomarahastojen hallinnointiyhtiö

Korona Invest on vuonna 2006 perustettu pääomarahastojen hallinnointiyhtiö, jonka kolmeen rahastoon on kerätty pääomia yhteensä 155 miljoonaa euroa.

Etsimme uusia sijoituskohteita sekä kehitämme aktiivisesti nykyisiä kohdeyrityksiä.  Oman osaamisemme lisäksi tuomme yhtiöihin toimialaosaamista verkostomme kautta.

1443530550 gear user2 VASTUULLISUUS

Korona Invest on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2013) mukainen rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja ja se on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vaihtoehtorahastojen hoitajien rekisteriin lokakuussa 2014.

Otamme huomioon omassa toiminnassamme ja kohdeyrityksiä seuratessamme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät vastuullisuusseikat.

Noudatamme toiminnassamme Suomen pääomasijoitusyhdistyksen läpinäkyvyys- ja avoimuussäännöstöjä ja kiinnitämme erityistä huomiota hyvään hallintotapaan. Olemme Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen jäsen (FVCA ).

Raportoinnissa noudatamme kansainvälisiä IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) arvonmääritysohjeita sekä kansainvälisiä EVCA:n (European Private Equity and Venrture Capital Association) ohjeita.

Olemme Suomen Yrittäjien (Suomen Yrittäjät), vastuullisen yritystoiminnan verkoston Finnish Business Society (FiBS ) sekä Finland's Sustainable Investment Forum ry:n (Finsif) jäsen.


icon toimintamallit TOIMINTAMALLI

Korona etsii yrityksiä joilla on:

  • terve liiketoimintastrategia
  • lahjakas, kokenut ja sitoutunut johto
  • mahdollisuus saavuttaa vahva markkina-asema
  • ennustettava ja vakaa kassavirta
  • merkittävää kasvupotentiaalia

Erityisosaamista meillä on yrityskaupoissa, yhtiöittämisissä, toimialajärjestelyissä, sukupolvenvaihdoksissa sekä muissa vaativissa muutostilanteissa.


icon rahastot RAHASTOT

Korona Invest hallinnoi tällä hetkellä kolmea rahastoa, joihin se on kerännyt pääomia yhteensä 155 miljoonaa euroa.
Korona Investin rahastoihin on sijoittanut Sitra, useita suomalaista säätiöitä ja rahastoja, neljä vakuutusyhtiötä sekä muita yksityisiä sijoittajia.

Ylös