Ajankohtaisia

tiedotteita

.

Honkalampi-säätiö ostaa Korona Investin hallinnoiman Terveysrahaston omistamat Evantian osakkeet. Kaupan jälkeen Honkalampi-säätiö omistaa kaikki Evantian osakkeet.

Terveysrahaston perustama Evantia Oy on kasvanut 10 hengen välityskeskuksesta yli 250 henkilöä työllistäväksi ja 15 miljoonaa liikevaihtoa tekeväksi kommunikointipalveluiden moniosaajaksi, vammaisten tulkkauspalveluiden markkinajohtajaksi sekä laajentanut toimintaansa Ruotsiin, jossa Evantialla on Euroopan suurin etätulkkauskeskus.

Honkalampi-säätiö on ollut merkittävässä roolissa kehittämässä yhtiön liiketoimintaa ja tukemassa yhtiön kansainvälistymistä vuodesta 2013 asti aktiivisena vähemmistöomistajana.

Parantamalla kustannustehokkuutta ja ja toteuttamalla strategian mukaiset yritysostot sekä laajentumiset uusiin liiketoimintoihin tiiviissä yhteistyössä toimivan johdon kanssa olemme ylittäneet tavoitteemme ja erittäin tyytyväisiä, että löysimme suomalaisen ja yhteiskuntavastuullisen omistajan jatkamaan Evantian kasvutarinaa” kertoo Korona Investin sijoitusjohtaja Pasi Lehtinen.

Säätiömme arvot ovat yhteiskuntavastuullisuus, esteetön yhteiskunta ja sujuva arki. Evantian ostolla ja yhtiön palveluvalikoimalla sekä kasvustrategialla edistämme erinomaisesti säätiömme arvoja” sanoo Honkalampi-säätiön toimitusjohtaja Jouko Liukkonen.

Korona Invest on ollut verraton apu yhtiön kehittämisessä, strategian uudelleen suuntamisessa, yritysostoissa sekä toimivan johdon tukemisessa. On hienoa, että saamme jatkaa yhteiskuntavastuullisessa omistuksessa innovatiivista kommunikointipalveluiden kasvustrategiaamme” sanoo Evantian toimitusjohtaja Timo Heiskala.


Lisätietoja:

Pasi Lehtinen, sijoitusjohtaja, Korona Invest Oy, (+358 50 387 3196)
Jouko Liukkonen, toimitusjohtaja, Honkalampi-säätiö (+358 500 779 989)


Korona Invest on kasvuyritysten rahoittamiseen erikoistunut pääomarahastojen hallinnointiyhtiö. Yhtiö hallinnoi kolmea rahastoa, jotka ovat Terveysrahasto Oy, Palvelurahasto I Ky sekä Korona Fund III Ky.
Rahastoihin kerätyt hallinnoitavat pääomat ovat yhteensä 143 milj. euroa.


Honkalampi-säätiö -konserni on suomalainen palveluorganisaatio, joka tuottaa ja kehittää sosiaalisia, terapeuttisia ja ihmisten hyvinvointia tukevia palveluita.

Ajankohtaista

Ylös